Geodetické práce

Zajišťujeme veškeré přístupné podklady z Katastrálního úřadu. Např. výpisy z katastru nemovitostí, snímky katastrálních map.

Spolupracujeme s geodetickou kanceláři FM-Geodezie s.r.o. 

Zajistíme pro Vás:

  • vyznačení budovy nebo změnu vnějšího obvodu budovy
  • rozdělení pozemku nebo změnu hranice pozemku
  • vyznačení věcného břemene
  • průběh vlastníky upřesněné nebo vytyčené hranice pozemku
  • vytyčení hranice pozemku a vyhotovení vytyčovacího protokolu
  • komplexní soubor činností spojených s legalizací černé stavby nebo její části
  • pasport stavby

Kde inzerujeme?

Naše úspěchy v číslech